Răspuns comunitar

În cadrul proiectului oferim atât servicii pentru victimele violenței domestice cât și formăm și colaborăm cu asistenții sociali/ referenții sociali în vederea oferirii unui sprijin cât mai bun destinat victimelor violenței domestice.