Despre Noi

Liderul de parteneriat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj este furnizor acreditat de servicii sociale la nivelul zonei metropolitane (compusă din 19 comune și Municipiul Cluj-Napoca), având experiență în furnizarea de servicii sociale integrate din anul 2014, iar, în anul 2016, în baza experienței dobândite, a avut loc acreditarea serviciilor sociale la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Timp de 2 ani ADI-ZMC a coordonat Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, implicându-se totodată în activitatea rețelei organizațiilor nonguvernamentale „Rupem tăcerea despre violența sexuală”.

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca este furnizor acreditat de servicii sociale iar centrul de cercetare aplicată și prevenire a violenței familiale și societale din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, este bazat pe programul „Prevenirea violenței” și îşi propune să sprijine societatea românească în scopul reducerii violenţei, prin desfăşurarea unor proiecte de cercetare şi intervenţie. Astfel, centrul se adresează persoanelor care au fost sau sunt afectate într-un mod nedorit de actele de violență familială şi societală, oferind suport la diferite nivele victimelor diferitelor tipuri de violență. Specialiștii din cadrul centrului de cercetare și prevenire a violenței familiale au o vastă experiență profesională în prelucrarea traumei și abuzului, inițiind și dezvoltând activitatea în domeniu la nivelul întregului municipiu Cluj-Napoca prin serviciile sociale și formările profesionale oferite. Cetificat la nivelul anului 2013, acest centru de cercetare aplicată activează de 6 ani în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin oferirea de consiliere socială și servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice și a diferitelor tipuri de abuz, constituindu-se într-un centru de excelență profesională.